תנאי שימוש

תנאי שימוש

אנא קראו את תנאי השימוש של אפליקצית "יחד TV" ("האפליקציה") שלהלן ביסודיות, בטרם תורידו או תיכנסו לאפליקציה או תשתמשו בה ובטרם תאפשרו לילדיכם או למי מטעמכם להשתמש בה. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האפליקציה מהווים הסכם מחייב, לכל דבר ועניין, ביניכם לבין לבינינו, חברת יחד TV בע"מ ח.פ 516180858 ("אנחנו"). 

אנו קוראים להורים להשגיח על השימוש של ילדיהם באפליקציה ולחנך את ילדיהם לא למסור כל מידע אישי מזהה בעת שימוש באפליקציות ובעת גלישה ברשת האינטרנט בכלל ללא הסכמת ההורים ומעודדים אתכם ואת ילדיכם לפתח מודעות לשמירה על פרטיותכם ופרטיות ילדיכם והמידע עליהם, בעת שימוש באפליקציות וגלישה באינטרנט בכלל.

 1. הסכמה לתנאים ושימוש באפליקציה
  1. הורדת האפליקציה והשימוש בה מהווים ביחד ולחוד את הסכמתכם המפורשת לתנאי השימוש הללו אשר יחייבו אתכם לכל דבר ועניין. אם אינכם מסכימים לתנאי השימוש, אל תורידו את האפליקציה ואל תשתמשו בה.
  2. בתנאי שימוש אלה, המשתמש הוא המשתמש הישיר או הרהו האחראי עליו או האפוטרופוס החוקי שלו, שהסכים בכל דרך להורדת האפליקציה והשימוש בה ושהוא כשיר מבחינה משפטית בהצאם להוראות כל דין ("אתם"). 
  3. תנאי השימוש התקפים והמחייבים הם אלה המופיעים באפליקציה ביום השימוש שלכם. תנאי השימוש חלים על כל שימוש שנעשה באפליקציה בכל דרך או צורה, ובכל מכשיר קצה בין אם מחשב שולחני או מכשירים ניידים, מחשבי כף יד או כל מכשיר אחר המאפשר התחברות וגלישה האינטרנט.
  4. אנו שומרים על הזכות להגדיר בכל עת רמות גישה שונות לפי סוגי משתמשים, בהתאם למדיניותה ולשיקול דעתנו הבלעדי.
  5. אנו שומרים על זכותנו להתאים, להשעות, להפסיק או לשנות את האפליקציה או כל חלק ממנה בכל עת, לרבות הרשאות גישה, זמינות של פעילויות ותכנים שונים, שעות פעילות, תוכן, וכן תוכנות ו/או ציוד הנדרשים לצורך גישה ושימוש באפליקציה. אתם מוותרים בזאת באופן מלא ובלתי חוזר על כל טענה, תלונה, תביעה ו/או דרישה מאיתנו או מכל מי מטעמנו בנוגע לכל נזק, הפסד, הוצאה ו/או חסרון כיס שייגרמו לכם, אם ייגרמו, בעקבות פעולה אחת או יותר שלנו ו/או מי מטעמנו בהתאם להוראות סעיף זה
  6. אנו רשאים לשנות, לתקן, לגרוע או להוסיף על תנאי השימוש, או חלקם, בכל עת, על פי שיקול דעתנו הבלעדי מבלי להודיע לכם על כך מראש. בכל מקרה של שינוי כאמור, ניידע אתכם על שינוי תנאי השימוש כאמור באפליקציה או במייל. שימוש באפליקציה לאחר פרסום עדכון או תיקון תנאי השימוש, מהווה הסכמה מצדכם לשינוי ו/או העדכון לתנאי השימוש. עליכם לחזור ולעיין בתנאי השימוש מעת לעת.  
  7. המשתמש יהיה אחראי לשמירת סודיות שם משתמש וסיסמאות ויישא באחריות לכל שימוש אשר ייעשה בסיסמה, אף אם נעשה ללא אישורבאחריותכם לדווח לנו על אודות כל שימוש או חשד לשימוש לא מאושר ועל כל הפרת אבטחה אשר ידועה כולל אובדן, גניבה, או הפצת סיסמא ללא אישור. לא נישא באחריות לנזקים אשר ייווצרו כתוצאה משימוש לא מאושר במנוי.
 1. קניין רוחני
 1. כל זכויות הקניין הרוחני לרבות אך לא רק מלוא זכויות היוצרים, האמצאות, הפטנטים, העיצובים התעשייתיים, סימני המסחר, הסודות המסחריים או כל זכות אחרת, באפליקציה, בשמה, בתוכנות הזמינות בה, בקוד, בעיצוב הגרפי, בגרפיקות, בממשק המשתמש, בסרטונים, בטקסטים בסימנים המסחריים ובכל עיצוב אחר הכלול באפליקציה, שייכות לנו או לצדדים שלישיים אשר נתנו לנו רישיון או הרשאה אחרת לשימוש, וזאת בין אם נכללה ביחס למידע או רכיב ספציפי הודעת זכויות יוצרים, פטנט, עיצוב או סימן מסחר ובין אם לאו, בין זכויות הקניין הרוחני או האחרות רשומות, הוגשו לרישום או לאו
 2. אין בתנאי שימוש אלה או בשימוש שלכם באפליקציה בפועל כדי להעניק בכל דרך או להעביר לכם או לצד שלישי כלשהו מטעמכם זכות בעלות, שימוש או ניצול זכויות אחרות, לרבות בנכסי הקניין הרוחני שלנו, כגון, אך לא רק, זכויות יוצרים וזכויות מבצעים ומשדרים, סימני מסחר, עיצובים, פטנטים, המצאות, ביטויים של רעיונות, סודות מסחריים, שלא צויינו במפורש בהסכם זה. לפיכך, כל שימוש, העתקה, הורדה, שעתוק, הפצה, שידור, פרסום, העברה, יצירת יצירה נגזרת, ביצוע פומבי או העמדה לרשות הציבור, בדרכים אסורים בהחלט. כל שימוש באפליקציה שאינו מותר באופן מפורש בתנאי שימוש אלה, מהווה פגיעה בזכויותנו, לרבות זכויות קניין רוחני שלנו והאחריות להפרה כאמור על פי כל דין או הסכם זה תחול עליכם.
 3. ישנם אזורים או פעילויות באפליקציה המאפשרים לכם להעלות תכנים שונים ומגוונים. זכויות היוצרים בתוכן שאתם מעלים אינו עובר אלינו, אך בהעלאת התוכן לאפליקציה הנכם מעניקים לנו רישיון שימוש בתוכן, שאינו אקסקלוסיבי, אינו מוגבל בזמן או מקום גיאוגרפי, חופשי מתשלום תמלוגים או תמורה אחרת, הניתן להעברה או המחאה על פי שיקול דעתנו הבלעדי, לעשיית כל שימוש בתוכן בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי בין אם באפליקציה ובין אם בפלטפורמות, מערכות, תוכנות, אתרי אינטרנט ו/או מדיומים אחרים שבהם נהיה פעילים בהווה ובעתיד.
 4. הנכם מצהירים כי אתם בעלי מלוא הזכויות בתוכן שאתם מעלים, לרבות, אך לא רק, זכויות יוצרים וזכויות מבצעים ומשדרים, או שקיבלתם רישיון שימוש או הרשאה אחרת מבעל הזכויות הנכון בתוכן, להשתמש בתוכן בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלה או מכוח כל דין וכי התוכן שתבחרו להעלות אינו מפר בשום צורה זכויות של אף צד שלישי.
 5. מובהר בזאת כי אתם האחראיים הבלעדיים לתוכן שאתם מעלים לאפליקציה ולתוצאות השימוש בתוכן או פרסומו וכי איננו נותנים את חסותנו או את הסכמתנו לאף תוכן שהמשתמשים מעלים ולא תהא לנו אף אחריות, ישירה או עקיפה בכל הנוגע לתוכן או השימוש בו על ידכם או על ידי צד שלישי כלשהו.
 6. 2.6.הודעה והסרה של תכנים המפרים קניין רוחני
  1. אם אתם צד שלישי ומצאתם שגורם כלשהו העלה לאפליקציה תוכן שלשיטתכם מפר זכויות קניין רוחני שלכם ו/או מפר את זכות הפרטיות שלכם ו/או מהווה לשון הרע עליכם או שהוא פוגע בכם בדרך אחרת ("תוכן פוגע"), אנא צרו עימנו קשר. אנו נעשה את מירב המאמצים על מנת להסיר את התוכן הפוגע, בכפוף לבירור הנושא מול המשתמש שהעלה את התוכן.  
  2. חשוב שתדעו שכל התוכן שמועלה לאפליצקיה על ידי המשתמשים, מועלה על אחריות המשתשמים בלבד ואין לנו אף שליטה על התוכן שמשתמשים מעלים לאפליקציה ואיננו מבצעים ביקורת על התוכן שהמשתמשים מעלים ולא חלה עלינו אף אחריות בשל העלאת תוכן פוגע וגם לא לכל נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לצדדים שלישיים, אם ייגרם, בשל העלאת תוכן פוגע על ידי מי מבין המשתמשים.
 1. הצהרות והתחייבויות
 1. המשתמש הוא בגיר בן 18 ומעלה וכשיר מבחינה משפטית או שהוא הורה בגיר ו/או האפוטרופוס החוקי של מי שהוריד את האפלקציה ומשתמש בה ונתן את אישורו המפורש לקטין שתחת משמרתו להוריד את האפליקציה ולהשתמש בה.
 2. אתם תצייתו להוראות הסכם זה במלואן ולהוראת כל דין במסגרת שימוש באפליקציה.
 3. רק אתם  תהיו אחראים לכל נזק אשר ייגרם כתוצאה מהסתמכותכם על הנתונים המוצגים באפליקציה, וכי ידוע לכם שלא נישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמשים או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש באפליקציה או הסתמכות על המידע שמופיע בה.
 4. לא להשתמש באפליקציה באופן שמהווה הפרת סודיות או הפרת כל דין ו/או הפרת זכויות של צד ג', לרבות אך לא רק, הפרה ו/או פגיעה בכל אחד מאלה: בזכויות יוצרים, סימן מסחר, עיצוב תעשייתי, פטנט, סוד מסחרי וכל זכות קניין רוחני מכל סוג שהיא ו/או בזכות הפרטיות, בכבוד האדם, ברגשות הציבור, לשון הרע, פגיעה בזכות הפרסום
 5. חל איסור מוחלט על ביצוע ו/או לשדל אחר לבצע איום, הוצאת דיבה, השמצה, ביוש, תוכן מגונה, פורנוגרפי, גס ו/או בוטה ו/או פגיעה בצנעת הפרט וחל איסור מוחלט על ביצוע כל פעולה שעולה לכדי עבירה פלילית ו/או שידול לעבירה פלילית ו/או עוולה אזרחית ו/או שיש בה כדי לעודד התנהגות היכולה לעלות כדי עבירה פלילית ו/או הפוגעת ברגשות הציבור ובתקנת הציבור, לרבות, אך לא רק, עבירה ו/או עוולה בניגוד לחוק המחשבים, תשנ"ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965, חוק האזנת סתר, תשל"ט-1979, חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982. 
 6. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אתם מתחייבים גם לא לבצע אף אחת מהפעולות הבאות:
  1. לא להשתמש באפליקציה לרבות בתכנים שזמינים בה למטרות רווח או למטרות מסחריות וגם לא שיווקיות באמצעותכם או באמצעות צד שלישי.
  2. להפעיל יישום או אמצעי כלשהו המאפשר סריקה, חיפוש, העתקה, קידוד, כריית מידע, תרגום או אחזור אוטומטי של תכנים מהאפליקציה. האמור בסעיף זה חל גם על פעולות שמיועדות לאסוף מידע ונתונים על משתמשי האפליקציה;
  3. לשנות או להתערב בקשר בין האפליקציה לשרתים או לפלטפורמות המארחות אותו וגם, אך לא רק, להעביר כמות פקודות ו/או בקשות לשרתי האפליקציה באופן אוטומטי ו/או ממוחשב, באופן ישיר, באמצעות אחר ו/או באמצעות מספר יחידות מיחשוב, בכמות כזו שבן אדם אינו יכול לבצע ואשר יוצרת עומס על האפליקציה ו/או משביתה או משבשת את פעילותה באופן מלא או חלקי;
  4. לשנות או להעתיק בדרך כלשהי את קוד האפליקציה, את עיצובה, את שירותיה או את התכנים המופיעים בה;
  5. למען הסר ספק, אין לפרסם, להפיץ, להעתיק, לשנות, למכור, להציג וכיוצא בזה, בין אם באופן מסחרי ובין אם באופן אישי, כל תוכן ומידע המצוי באפליקציה;
  6. לפרסם באפליקציה חומר בעל אופי פרסומי או מסחרי ללא רשות מפורשת בכתב מאיתנו;
 1. הגבלת אחריות
 1. 4.1.באפליקציה זמינה כפי שהיא (AS IS), ללא כל התחייבות, הבטחה, אחריות או מצג מכל סוג שהוא. אנו לא מתחייבים בשום צורה, בין אם במפורש ובין אם במשתמע ובשום אופן לא נהיה אחראיים כלפיכם ו/או כלפי מי מטעמכם בכל הנוגע לאיכות האפליקציה ולתפעולה ו/או למידע שזמין בה, לרבות, אך לא רק, לנכונות ודיוק המידע שזמין ו/או לדיוק ונכונות השמות ו/או פרטים אחרים הזמינים באפליקציה, ו/או זמינות האפליקציה ו/או רכיביה השונים ו/או המידע ו/או אבטחת שירותיה.
 2. 4.2.מטבע הדברים, זמינות האפליקציה תלויה במכשיר הקצה שבאמצעותו תבחרו להשתמש באפליקציה כמו גם בזמינות של רשת האינטרנט והחשמל ולא תהא לנו אף אחריות בשל כשל בשימוש שלכם באפליקציה ו/או ביכולת שלכם ו/או של מי מטעמכם להשתמש בה, בשל סיבות הנובעות במישרין או בעקיפין במכשיר הקצה שלכם, ברשת האינטרנט ו/או החשמל ו/או כל תשתית אחרת שאינה מטעמנו ו/או בשליטתנו.
 3. 4.3.אתם מוותרים בזאת, באופן מלא, סופי ובלתי חוזר על כל טענה, תביעה, תלונה ו/או דרישה כנגדנו, עובדינו, מנהלינו, ספקינו ו/או כל מי מטעמנו ביחס לשימוש או אי היכולת שלכם להשתמש באפליקציה, במידע ובתכנים הזמינים בה כאמור ו/או בגין כל נזק, הוצאה, הפסד ו/או חיסרון כיס, ישירים או עקיפים, שייגרמו לכם בשל הורדה ושימוש באפליקציה.
 4. 4.4.השימוש באפליקציה ייעשה על אחריותכם המלאה והבלעדית ואתם לוקחים על עצמכם את הסיכונים הכרוכים בהורדה ושימוש באפליקציה ופוטרים אותנו מהסיכונים הכרוכים בכך באופן מלא, סופי ובלתי חוזר.
 5. 4.5.אנו לא נישא באחריות לאף נזק ישיר או עקיף הנובע בדרך כלשהי מהורדה ושימוש באפליקציה ו/או מחוסר האפשרות להשתמש בה או בכל חלק ממנה, וזאת בין אם יכולנו לצפות את הנזק מראש או לא.
 6. 4.6.אנו לא נישא באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, זמני תגובה, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום באפליקציה ו/או לגרום נזקים כלשהם לכם ו/או לצדדים שלישיים כלשהם. כמו כן, איננו מתחייבים כי האפליקציה או השרת אשר מכוחו היא פועלת, נקיים מוירוסים או מכל מרכיב מזיק אחר; אתם, ולא אנחנו, תישאו בכל ההוצאות והתוצאות הכרוכות בכל טיפול, שירות או תיקון שיהיה צורך בהם, לרבות, אך לא רק, לנזקים אשר ייגרמו למערכת המחשב ו/או לתשתיות של המשתמש או מי מטעמו, אובדן מידע, או כל נזק אחר הנובעים מהורדה ושימוש באפליקציה. מבלי לגרוע מהסכם זה ו/או מזכויותינו על פי כל דין, אתם מוותרים כלפנו באופן מלא, סופי ובלתי חוזר על כל טענה, תביעה, תלונה ו/או דרישה הנובעת מהוצאות ו/או תוצאות כאמור לעיל בסעיף זה.
 7. 4.7.באפליקציה עשויים להופיע קישורים (links) לאתרים/אפליקציות אחרים, אשר נמצאים ומופעלים משטחה של מדינת ישראל או משטחים של מדינות זרות. אנו לא אחראים למתרחש באפליקציות או אתרים אחרים מכל בחינה שהיא, לרבות אך לא רק, כל פגיעה ברגשות שלכם, ברכוש שלכם או של כל מי מטעמכם. הימצאות הקישור באפליקציה אינה מהווה המלצה מצדנו לגשת לקישור. ברגע שתלחצו על קישור אתם תועברו לאתר או אפליקציה אחרים אשר להם תנאי שימוש אחרים שלא חלים בינכם לבינינו.
 8. 4.8.אנו לא אחראים למוצרים ו/או שירותים אשר ניתן לרכוש מאתרים אחרים אשר קישור אליהם מופיע באפליקציה, כמו גם לאבטחת המידע באתרים או אפליקציות אחרים. לא נקטנו אף צעד לבדוק את נכונות או מהימנות המידע הכלול בשירותים ו/או במוצרים המוצעים דרך אפלקיציות או אתרים אחרים כאמור, וכל מי שנכנס או מוריד אפליקציה או לאתר אחר באמצעות קישור עושה זאת מרצונו ועל אחריותו בלבד.
 1. שונות

 

 1. 5.1.על היחסים ביננו לבינכם בכלל ועל תנאי שימוש אלה בפרט יחול הדין הישראלי בלבד. אך ורק לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב תהיה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון בכל סכסוך, מחלוקת או עניין בקשר לאפליקציה ו/או בכל הנוגע לתנאי השימוש ו/או הנובע מהם.
 2. 5.2.שום החלטה שלנו לאכוף או להימנע מאכיפה או שיהוי במימוש זכות כלשהי הנובעת מתנאי השימוש הנ"ל לא תפורש כוויתור על הזכות או תשליך על מקרים אחרים ולא תהווה השתק ו/או מניעות מאיתנו לעמוד על ו/או לאכוף כל זכות מזכויותינו מכוח הוראות תנאי שימוש אלה ו/או מכוח כל דין.
 3. 5.3.היה שבית משפט מוסמך יפסוק שהוראה מתנאי שימוש אלה, אינה תקפה או אינה אכיפה מכל סיבה שהיא, אזי אותו תנאי או הוראה ימחקו ויוחלפו על ידי תנאי או הוראה אחרים, הקרובים להם בתכליתם ומהותם. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יתר התנאים והוראות תנאי השימוש, ימשיכו לחול ללא אף שינוי