מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

חברת יחד TV בע"מ ח.פ 516180858  ("אנו" או "החברה") הבעלים והמפעילים של אפליקציה "יחד TV" ("האפליקציה").

פרטיות משתמשנו חשובה לנו ואנו מכבדים אותה. חשוב לנו לספק לכם את כל הפרטים הנדרשים לכם על מנת להבין איזה מידע אנו אוספים במסגרת השימוש שלכם באפליקציה, כיצד ולאיזה מטרות אנו משתמשים במידע ואיזה פעולות אנו נוקטים על מנת לשמור על פרטיותכם

תשומת לבכם שמדיניות פרטיות זו וגם תנאי השימוש הם שני מסמכים משפטיים המהווים יחדיו הסכם מחייב ביננו לביניכם. לכן, אנו מעודדים אתכם לקרוא את מדיניות הפרטיות שלהלן בעיון שכן כל האמור בה מהווה הסכם מחייב ביננו לביניכם ולכל מי שפועל מטעמכם.  

אנו לעולם לא נאסוף מידע אישי עליכם מבלי לקבל לכך הסכמה מפורשת ומראש

בכל פניה או שאלה הנוגעת למידע שאנו אוספים או לפרטיותכם, תוכלו לפנות אלינו באופן הבא:

יחד TV בע"מ

yahadtv@gmail.com

09-7432078

שיינפיין 15 כפר סבא

  1. פעילויות הדורשות מסירת מידע ומטרות השימוש במידע
 1. הרשמה לאפליקציהבעת ההרשמה לאפליקציה אנו מבקשים מכם לספק שם מלא, תאריך לידה, מין, כתובת, דוא"ל וגיל לע מנת שנוכל ליצור עבורכם פרופיל משתמש.
 2. יצירת קשראנו שומרים על זכותנו לפנות אליכם באמצעות פרטי יצירת הקשר שימסרו לנו על מנת להשיב על פניתכם ו/או לאפשר לכם להשתמש בשירות ה-Push Notifications, וגם למטרות תפעוליות כגון, שליחת קבלה/חשבונית בדוא"ל, יצירת קשר בנוגע למידע שמובע לידיעתכם במסגרת השירות או ביחס למידע האישי שמסרתם לנו, ליידע אתכם אודות שינויים במדיניות הפרטיות ותנאי השימוש וכדומה.
 3. דיוור ישירבאפשרותכם להצטרף לרשימת התפוצה שלנו ולהסכים לקבל את הניולטר שלנו וכן דיוור שווקי באמצעים אחרים, שכולל בין היתר, הצעות, מבצעים, דברי פרסומת אחרים וגם בקשות להשתתף בסקרי שביעות רצון. על מנת להירשם לשירות הדיוור שלנו עליכם למסור כתובת דואר אלקטרוני שלכם ופעילה, שאליה יישלחו העדכונים ולהסכים לקבל דיוור ישיר מאיתנו. חשוב לציין כי לכל דוור שיישלח אליכם לדוא"ל שאיתו נרשמתם, יצורפו הוראות כיצד ניתן להסיר את כתובת הדואר האלקטרונית מרשימת התפוצה ולהפסיק לקבל דוור ישיר מאיתנו
  1. הסכמה 

הנכם מאשרים בזאת כי אתם מודעים לכך שאינכם מחויבים לספק לנו את המידע וכי בהורדת האפליקציה ומתן פרטיכם אתם מסכימים במפורש ומרצון שאנו נאסוף את המידע ונשמור אותו באחד או יותר ממסדי הנתונים שלנו.

הנכם מצהירים שהמידע שסיפקתם לנו הוא שלכם, שלם ומדויק, וניתן על ידכם מרצון ומדעת. הנכם מאשרים בזאת ומסכימים שהשימוש שאנו עושים במידע אינו מהווה הפרה של זכות הפרטיות וגם לא של אף זכות אחרת, והנכם מוותרים בזאת על כל טענה, תלונה או עילת תביעה ביחס להפרה, פגיעה בכם או בכל מי מטעמכם לרבות בזכותכם לפרטיות, כתוצאה מאיסוף המידע והשימוש בו בהתאם למדיניות פרטיות זו, ומשחררים אותנו מכל אחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שעלול להיגרם לכם או לצדדים שלישיים בעקבות מסירת המידע.

בכל זמן לאחר שהסכמתם לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות אתם רשאים לשנות את דעתכם ולהסיר את ההסכמה שנתתם לנו לאיסוף המידע, שמירתו ושימוש בו למטרות שלשמן נמסר לנו המידע, על ידי יצירת קשר באחת מדרכי יצירת הקשר המנויים בתחילת מדיניות פרטיות זו ואנו נעשה את מירב המאמצים לענות על פנייתכם ולטפל בה בהקדם האפשרי.

  1. גילוי מידע 

אנו רשאים לגלות או לשתף את המידע עם צדדים שלישיים בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • אם נידרש לעשות כן על פי חוק, הרשאה, צו בית משפט, צו של רשות ציבורית בעלת סמכות או אם הפרתם את אחד או יותר מתנאי השימוש באפליקציה או תנאי מתנאי מדיניות פרטיות זו;
 • אם נקבל הודעה מצדדים שלישיים, או תהיה לנו עילה סבירה לחשוד, שהשתמשתם או אתם מתכוונים להשתמש באפליקציה, כולו או חלקו, במישרין או בעקיפין, כדי לעסוק או לנסות ולבצע או לשדל אחר לבצע פעילות בלתי חוקית, מפרת חוק, מזיקה או בלתי מוסרית באופן אחר הנוגדת את תקנת הציבור, את החוק, את תנאי השירות או את תנאי מדיניות פרטיות זו;
 • במקרה בו נשתף פעולה עם צד שלישי, נרכש על ידי צד שלישי, באופן מלא או חלקי, או אם נתקשר באופן אחר עם צד שלישי לצורך הצעה או מכירה של נכסינו וזכויותינו הקנייניות, כולן או חלקן.
 • לצורך תפעול שירות הדיוור הישיר שלנו כאמור לעיל בסעיף 1, וככל שנעשה שימוש בחברה חיצונית שתספק לנו בעתיד שירותי תפוצה ומחולל ניוזלטר.
 • לצורכי שיפור חווית השירות וניטור ועיבוד נתונים כלכליים או אחרים שלנו.
  1. שירות דיוור ישיר

באפשרותכם להסכים להירשם לשירות הדיוור הישיר שלנו ובמסירת המידע מרצונכם, לטובת רישום לשירות הדיוור הישיר, הנכם מסכימים בזאת לקבל פרסומות, עלונים, סקרים ומסרים פרסומיים אחרים מאתנו באמצעות: דוא"ל, SMS, MMS, יישומי הודעות מידיות, פקס, טלפון, דואר רגיל ו/או כל צורת תקשורת אחרת שנמצא לנכון להשתמש בה, בין אם היא ידועה במועד מתן הסכמתכם ובין אם לאו. בהסכמתכם להירשם לשירות הדיוור הישיר שלנו הנכם מוותרים על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בנוגע לקבלת דבר פרסומת ותקשורת שיווקית מאתנו או מצדדים שלישיים הפועלים בשמנו, ומאשרים בזאת שפעולות הדיוור הישיר שלנו אינן מהוות הפרה של זכויותיכם וכי לא תהיה לכם אף טענה ו/או תלונה ו/או תביעה ו/או דרישה מאתנו ביחס לקבלת דיוור ישיר, וכל זמן שלא הסרתם את שמכם מרשימת הדיוור הישיר והנכם מסכימים להיות רשומים לשירות הדיוור הישיר שלנו.

  1. קישורים

באפליקציה זמינים קישורים לאתרים או אפליקציות אחרים, שאינם בבעלות או בפיקוח שלנו או של מי מטעמנו. איננו בודקים את טיבם ואופי פעולתם ופעילותם ואין אנו אחראים להם ולמדיניותם לגבי פרטיות ואבטחת מידע. אנו ממליצים לכם לבדוק היטב אתרים או אפליקציות לפני שאתם שתורידו או תגלשו או תאפשרו או תמליצו לכל אחד אחר להוריד או לגלוש בהם ולקרוא בעיון את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש שלהם על מנת להבין איזה מידע נאסף, לאילו מטרות ולמי מועבר המידע, אם בכלל

הימצאותם של קישורים איננה מעידה על כך שווידאנו את כשירות פעילותם של אותם אתרים או אפליקציות. איננו מעניקים חסות או תמיכה לאותם אתרים או אפליקציות ואיננו ממליצים לכם להוריד, להשתמש או לגלוש בהם או לצרוך או להסתמך על תוכן שזמין בהם בכל דרך אחרת ואין לנו וגם לא תהיה לנו, אף אחריות, במישרין או בעקיפין, לאף פגיעה או נזק, כספי או אחר, שעלול להיגרם לכם או לצדדים שלישיים בעקבות הורדה, שימוש או גלישה באתרים או אפליקציות הללו ואתם משחררים אותנו מאחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, כאמור.

  1.  קבצי עוגיות - Cookies

קוקיז הם קבצים המושתלים על גבי המכשיר של המשתמש ברגע שאתם נכנסים לאפליקציה ולאורך כל השימוש בו. השימוש בקוקיז היא פרקטיקה מקובלת ואנו משתמשים בקוקיז כדי לאסוף מידע לא-מזהה כגון תאריך, שעה, סוג דפדפן, סוג מערכת ההפעלה, מיקום גיאוגרפי כתובת IP נתוני GPS  וכדומה. מידע זה נשמר לצרכי ניהול האפליקציה, איזון העומס בשרתי האפליקציה, להפקת דווחים סטטיסטיים ולאיתור פרטי משתמש במקרים של פיקוח נפש, שיפור השירות שלנו, תיקון באגים וביצוע פעולות אחרות הנדרשות כדי לאפשר לנו לקיים את פעילות האפליקציה באופן שוטף

באפשורתכם לנטרל חלק מהקוקיז. אנא תשומת לבכם שנטרול קבצי קוקיז מסוימים עשוי להביא לירידה בחוויית השימוש ובשירותי ואף לעיתים לסכל באופן מוחלט את היכולת להשתמש באפליקציה.

להלן נפרט את סוגי הקוקיז בהם אנו משתמשים:

קבצי קוקיז פונקציונאליים: השימוש בסוג זה של קבצי קוקיז נעשה על מנת לשפר את הפונקציונאליות של האפליקציה למשל, לזכור את פרטי הרישום שלכם על מנת לאפשר כניסה מזוהה.

קבצי קוקיז לניתוח סטטיסטי: השימוש בסוג זה של קבצי קוקיז נועד לאפשר לנו לשפר את חוויית השימוש במערכת על ידי ניתוח האופן שבו אתם משתמשים במערכת.

 

קוקיז לפרסום: השימוש בקוקיז אלה מתבצע הן על ידינו והן על ידי צדדים שלישיים המעניקים לנו שירותים והם נועדו לצורכי פרסום, שיווק ועריכה. הקוקיז לפרסום מאפשרות לנו ולצדדים השלישיים שמעניקים לנו שירותי פרסום להבין את דפוס הגלישה של המבקרים באפליקציה וגם באפליקציות או אתרים אחרים, ומאפשרים לנו להציע לכם תוכן, שירות ו/או מוצרים שרלוונטיים עבורכם

אנו משתמשים בקוקיז של צדדים שלישיים ומעודדים אתכם לקרוא ולהבין את מדיניות הקוקיז של הצדדים השלישיים שמעניקים לנו שירותים, בקישורים שלהלן:

Google Analytics

Google Ad-words 

Facebook

  1. אבטחת מידע 

האפליקציה פועלת בהתאם לנהלים עדכניים לאבטחת מידע והמידע שאנו שומרים מאוחסן על שרתים מאובטחים בישראל ובהתאם לתנאים ואמות המידה המקובלות בשוק. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למידע, זליגת מידע או חשיפתו בדרך אחרת, אין הם מעניקים בטחון וחסינות מוחלטים למידע ואין אנו יכולים להתחייב באופן מלא ובמאה אחוז שלא יתרחשו אירועי אבטחת מידע או ניסיונות לפגוע או לחדור למערכות המידע שמשמשות אותנו. לכן, אנו לא מתחייבים שהשרתים שעליהם המידע מאוחסן יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע, חשיפתו או זליגת המידע לצדדים שלישיים בדרך אחרת.

  1. שינויים במדיניות הפרטיות 

אנו שומרים על זכותנו לשנות את מדיניות הפרטיות הזו בכל עת ובהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי, לכן אנא עיינו בה לעתים קרובות. שינויים והבהרות במדיניות הפרטיות יכנסו לתוקף מיד עם פרסומם. אם נבצע שינויים מהותיים במדיניות פרטיות זו, נודיע לכם באמצעות פרטי יצירת הקשר שלכם שהמדיניות עודכנה, כך שתוכלו ללמוד איזה מידע אנו אוספים, כיצד אנו משתמשים בו ובאילו נסיבות, אם בכלל, אנו משתמשים במידע או מגלים אותו לצדדים שלישיים.

  1. גיל הסכמה

הסכמתכם למדיניות הפרטיות הזו מהווה מצג לפיו הנכם בגירים בני 18 ומעלה וכי הנכם כשירים לבצע פעולות משפטיות על פי כל דין ו/או כי הנכם הורים או אפוטרופוס חוקי של קטין שתחת משמורתכם ואישרתם לו להוריד את האפליקציה ולהשתמש בה.