קופיקו במשטרה, חשיבות המדים

חדש! קופיקו האהוב מתגייס למשטרה ומסייע בדרכו המשעשעת והשובבית.... שושנה מתחפשת לשוטרת ומציקה לסביבה. המתלוננים מגיעים למשטרה ומזהים בקלסטרון את שושנה. שושנה מוזמנת למשטרה וננזפת קשות על ידי קופיקו וימימה על שימוש וניצול תחפושת של שוטרת.